SSL sertifikatı

SSL sertifikatı nədir?

SSL (Secure Sockets Layer), Server və istəkçi arasında etibarlı (şifrəli) əlaqə meydana gətirmək üçün istifadə edilən bir təhlükəsizlik standartıdır. Burada istifadə edilən texnologiya, əlaqə üzərindən göndərilən və alınan məlumatın bütünlüyünü və gizliliyini təmin etməkdədir. SSL texnologiyasını istifadə etmək istəyən serverlər SSL sertifikatına ehtiyac olunur. SSL sertifikatı şəxsiyyət təsdiqləməsi nəticəsində, buna səlahiyyətli olan milli və uluslararsı Elektron Sertifikat Xidmət Təmin ediciləri (ESXT) tərəfindən təmin edilməkdədir

SSL sertifikatları, Açıq Açar İnfrastrukturunu (AAA) istifadə edilərək yaradılan elektron sertifikatlardır. Asimmetrik açar quruluşu istifadə edilər. Sertifikat tələbində olacaq server üçün bir açar cütü çıxarılaraq, sertifikat tələbi yaradılır. Açar uzunluqları 512, 1024, 2048, 4096 bit ola bilməkdədir. Bir sonrakı addımda tələb Elektron Sertifikat Xidmət Təmin ediciləri (ESXT) tərəfindən təsdiqlənərək sertifikat yaradılır.

Loading