Mail sertifikatı

Mail sertifikatı nədir ?

Elektron imza, elektron poçtun məzmununu, danışma səviyyəsini və dəyişdirilməsini önləyir. Şifrələnmiş Elekton poçt, elektron poçtun başqaları tərəfindən oxunmasına mane olur. Elektron poçtu imzalayıb və şifrələməkdə mümkündür. Elektron poçtda bu əməliyyatları etmək üçün Microsoft Outlook – dan istifadə etmək lazımdır.

Loading